Inzicht

Succesvolle digitale transformatie: niet zonder onderzoek en analyse

Joris De Groot

Geschreven op 17 mei 2024

Joris De Groot
Research

De 5 pijlers van een succesvolle voorbereiding

Digitale transformatie is een complex en veelomvattend proces dat steeds grondige voorbereiding vereist. Omdat geen enkel traject hetzelfde is, is kwalitatief onderzoek steeds een must.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste elementen van een goed uitgevoerd voorbereidend onderzoek en vertellen we hoe wij een strategisch adviesrapport opstellen.

Doelgroepenonderzoek

Het is een absolute no-brainer om te weten waar je doelgroep naar verlangt. En toch worden vele digitale project nog opgestart vanuit buikgevoel en company thinking.

Wie zal er baat hebben bij je digitale transformatie en wie zal de tools gebruiken? Het correct doorgronden van de wensen en behoeften van je doelgroep is essentieel om je diensten en producten hierop af te stemmen. Een beter beeld van wat je klanten willen en nodig hebben leidt tot producten en diensten die beter aansluiten bij hun verwachtingen.

Concurrentieonderzoek

Naast het begrijpen van je doelgroep, is concurrentieonderzoek van groot belang. Door te analyseren waar je concurrenten zich bevinden en wat hun sterke en zwakke punten zijn, kunnen we bedreigingen en kansen voor een organisatie identificeren.

Een goed uitgevoerd concurrentieonderzoek zorgt voor een duidelijk beeld van je eigen positie in de markt ten opzichte van je concurrenten en draagt zo bij aan het ontdekken van ongebruikte kansen en het anticiperen op mogelijke bedreigingen. De verworven kennis over de strategieën van je concurrenten wordt vervolgens gebruikt om de eigen strategie te verfijnen.

Marktonderzoek

Marktonderzoek biedt een breder perspectief op de omgeving waarin je opereert. Het doel is om trends, groeikansen, en potentiële risico's in de markt te identificeren voor het project opgestart wordt. Door marktonderzoek kun je potentiële risico's vroegtijdig signaleren en hierop anticiperen.

Desk research

Desk research (of secundair onderzoek) speelt ook een belangrijke rol. Hierbij kijken we naar historisch beschikbare gegevens van de organisatie om een volledig beeld te krijgen van de huidige situatie en trends. Desk research is vaak sneller en eenvoudiger uit te voeren, omdat de gegevens al beschikbaar zijn. Het biedt inzicht in historische trends en prestaties, wat geregeld waardevol blijkt voor de verdere strategische planning.


Ready?Go!

Adviesrapport en strategische richtlijnen: de weg naar succes

Om je gericht te adviseren stellen we een strategisch adviesrapport op dat dient als een stevige fundering voor je project. Het rapport bevat:

  • Duidelijk overzicht van de bevindingen uit het onderzoek
  • Concrete strategische aanbevelingen
  • Lijst van fundamentele business requirements.

Deze requirements mappen we ook reeds op een aantal potentiële oplossingen, via een fit-gap analyse. Een fit-gap analyse toont aan hoe goed een mogelijke oplossing past bij jouw eigen business requirements. Dit zorgt ervoor dat je digitale oplossingen kan benchmarken tegenover jouw specifieke eisen en wensen.

Ons adviesrapport vergroot aanzienlijk de kans op een succesvolle digitale transformatie.

Klaar om je digitaal project vorm te geven?

Heb je grootse plannen die wat vormgeving kunnen gebruiken? Of wil je een concreet probleem voorleggen?

Steun op de expertise van The Digitals.

Contact