Cultuur

Ook in 2024 mogen we ons Baanbrekende werkgever noemen

Toon Keppens

Geschreven op 14 nov. 2023

Toon Keppens
The digitals baanbrekende werkgever 2024

Het voorbije jaar hebben we weer kennis en ervaring uitgewisseld binnen het lerend netwerk van Baanbrekende werkgever. Elk jaar werken we rond een aantal pijlers en dit jaar waren dat:

  1. Minder onderweg
  2. Slimmer en groener onderweg
  3. Duurzaam werkgeverschap

Onder duurzaam werkgeverschap hebben we vooral gewerkt rond de themas welzijn, verbondenheid en talentontwikkeling. Als werkgever in een echte 'kandidatenmarkt' is het voor ons van levensbelang om onze medewerkers alle kansen te kunnen geven om zichzelf te ontplooien. Makkelijk gezegd, maar zeker niet eenvoudig uitgevoerd. Je moet als organisatie ook wendbaar en matuur zijn om dit goed te omkaderen.

Een carrière is geen ladder meer waar je onderaan begint en langzaam naar boven klimt richting de top. Uitsluitend focussen op hiërarchische groei is vaak heel belemmerend. Want: hoe hoger in de boom, hoe minder plaats. Velen hebben er ook helemaal geen behoefte aan en willen juist doorgedreven specialiseren, eens iets helemaal anders doen of zelfs een stapje terug zetten.

Veranderingen in je carrièrepad of persoonlijke groei kan dus in allerlei richtingen verlopen. Hoe meer richtingen je als organisatie kan aanbieden, hoe kleiner de uitstroom van talent zal zijn. Daar hebben we in het verleden al sterk op ingezet, en we zullen dit in de toekomst nog prominenter uitspelen in onze employee value proposition.

Net zoals vorig jaar is het krijgen van dit certificaat zeker geen eindpunt voor ons. De komende tijd blijven we hier verder aan werken onder de inspirerende vlag van Baanbrekende werkgever!

Lees meer op onze Baanbrekende Werkgever pagina
Toon keppens duurzame werkgever
Ons DNA

Baanbrekende werkgever

De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceerden in 2020 samen het charter Baanbrekende Werkgever. Een Baanbrekende Werkgever zet resoluut in op een duurzaam mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid.

The Digitals group zet al jaren in op mensgericht ondernemen en samenwerken. Dat vind je duidelijk terug in het DNA van onze medewerkers:

  • Maximale autonomie binnen jouw rol: je neemt zelf beslissingen en draagt verantwoordelijkheid.
  • Can-do mentaliteit: let's make it happen!
  • Kennisdeling: samen groeien we.
  • Empathie: gaat het even wat minder? Wij staan voor je klaar!

Het charter wil daarnaast ook de start zijn van een dialoog over hybride werken en een nieuwe mobiliteit. Een dialoog op verschillende niveaus: tussen organisaties onderling, tussen organisatie en medewerker, tussen organisatie en syndicale partners en tussen organisaties en politieke stakeholders. Samen vormen we een sterk, lerend netwerk waar kennis en ervaring uitgewisseld worden.

Lees meer over onze organisatie

Of solliciteer meteen bij een organisatie die past bij jouw waarden