Markt trends

Nieuwe e-commerce consumentenregelgeving

Joris De Groot

Geschreven op 30 mei 2022

Joris De Groot
Online shopping dog

De EU doet heel hard zijn best om consumenten te beschermen, en komt nu met nieuwe richtlijnen die vooral impact hebben voor eigenaars van B2C e-commerce shops. Deze nieuwe wetgeving trad in werking op 28 mei 2022.

Hou je vast, wij vatten de belangrijkste voor je samen. En nee, de boetes vallen niet mee. 😱

Prijsverminderingen

Er wordt nu een verschil gemaakt tussen effectieve prijsverlagingen en marketing stunts. Dat is tenminste wat deze regel voor ogen heeft. Kort samengevat: wanneer je een kortingsprijs opgeeft, moet je ook een referentieprijs opgeven. En daar zijn regels aan verbonden. Die referentieprijs moet bewijsbaar de laagste prijs zijn die jijzelf in de laatste 30 dagen hebt aangeboden.

Er zijn uitzonderingen: producten met een houdbaarheidsdatum vallen hier buiten en producten die degressief afgeprijsd worden zijn onderhevig aan lichtjes andere regels. Belangrijk voor omnichannel verkopers: je mag wél nog altijd verschillende kortingen aanbieden in je fysieke winkel en je virtuele shop.

E commerce cart
Brace yourself

Informatie verplichtingen

Dit is het grootste pakket, hierbij samengevat:

  • Het is steeds verplicht om een telefoonnummer en een e-mail adres te vermelden. Andere vormen van communicatie kunnen ook, maar moeten door de consument kunnen opgeslaan worden.
  • Eentje met grote impact voor grotere e-commerce shops: gepersonaliseerde prijszettingen op basis van consumentenparameters, moeten steeds geïnformeerd worden naar de consument.
  • Reviews en beoordelingen moeten gepaard gaan met uitleg: er moet vermeld worden hoe de reviews tot stand komen en of er betaalde reviews aanwezig zijn. Valse reviews zijn expliciet verboden.

Online marktplaatsen - tussenpartijen die dus als matchmaker dienen, zoals Amazon of Bol.com - moeten nadrukkelijk vermelden hoe hun productoverzichten gesorteerd zijn (de logische regels om producten voorrang te geven ten opzichte van andere). Ook moet duidelijk aangegeven worden of je van een consument of een bedrijf koopt en welke invloed dat heeft op je consumentenbescherming. Wanneer je van een particulier koopt, heb je natuurlijk geen bescherming. Bij elke nakende transactie moet je ook duidelijk aangeven wie welke verplichtingen moet nakomen.

Gratis bestaat niet

Ook transacties zonder financiële vereffening, maar waar je persoonsgegevens uitwisselt, vallen onder deze regelgeving. Bied je dus online diensten of producten aan die je kan afnemen tegen het invullen van een formulier (hallo whitepapers), dan geldt deze bescherming ook.

Hogere boetes

Zonder sancties werken deze regels niet, en dus heeft de EU hogere boetecriteria bedacht. Boetes kunnen dus enkele percenten (zelfs tot 6%!) van je jaaromzet bedragen. Is er geen jaaromzet beschikbaar, krijg je simpelweg een hoog forfaitair bedrag aan je been. Dat kan oplopen tot 2 miljoen euro. Slik ...

Neem je onjuiste bedingingen op in je verkoopsvoorwaarden, kan dat ook zwaar bestraft worden. Dat kan oplopen tot 10.000 euro of zelfs 4% van je jaaromzet.

Omdat het kan

Meer lezen

Wil je je graag verder verdiepen, dan kan je alles lezen op de site van de EU wetgeving.

Wil je een tongtwister leren? De volledige naam van deze wetgeving heet: Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie

Veel leesplezier! 🥹

eur-lex.europa.eu