Markt trends

Het belang van Innovation Management

Joris De Groot

Geschreven op 8 aug. 2022

Joris De Groot
Fail or

In een snel bewegende wereld moet je organisatie voorbereid zijn op verandering. Sterker nog: disruptieve bedrijven die zelf de verandering inzetten, zijn de nieuwe marktleiders. Disruptie mag misschien een modewoord zijn, maar de impact ervan zorgt voor enorme veranderingen. Ter illustratie:

De gemiddelde levensduur van bedrijven in de S&P500-index daalt fors. 50% van de genoteerde bedrijven zou volgens een studie binnen 10 jaar verdwijnen. Sterker nog, tegen 2030 zou de gemiddelde levensduur van een bedrijf in de S&P500 maar 5 jaar zijn.

Laat dat even inzinken.

Ben je klaar om in je organisatie innovatie management skills te implementeren?

Hard-wired in je organisatie

De key areas die je moet aanpakken om je bedrijf slagkrachtig te maken in innovatie zijn even simpel als hard-wired in je organisatie:

  • Competentie
  • Structuur
  • Cultuur
  • Strategie

Competentie en structuur: Het belang van data

Competentie is de combinatie van mensen en de juiste inzichten. Je kan niet innoveren zonder te beschikken over de juiste inzichten. Door de harde competitie is het ook nodig de Agile mindset aan te houden binnen korte fases, zodat de output van je innovatieprojecten zo snel mogelijk tastbaar is. Voortschrijdend inzicht neem je mee naar een nieuwe proces-cyclus: nieuwe data kan wijzen op trends, waarop je kan inspelen. Hoe sneller je dat doet tegenover je concurrenten, hoe meer impact je maakt.

Cultuur en strategie: Het belang van mensen

Als CEO maak je het verschil door in te zetten op mensen: zorg ervoor dat elke nieuwe aanwerving gelooft in innovatie. In bestaande organisaties pak je verzet tegen change management best aan door eerst te werken op awareness en geloof. Dat doe je door mensen te informeren en te betrekken bij positieve change trajecten. Dat zijn kleine, tastbare stappen, die op korte termijn voor hen het verschil maken. Dat is niet altijd eenvoudig, want projecten die inzetten op verandering, hebben meestal geen lineair verloop en zijn langdurig van aard. Ze inpassen in je eigen structuur is dus noodzakelijk.

Neem managers aan die deze structuren kunnen neerzetten en die verandering in de hand werken. Verandering is goed, verandering is nodig. Managers geven zelf het beste voorbeeld, maar moeten vooral stimuleren dat verandering van overal kan en mag komen. Bottom up én top-down tegelijk. Anders voelt innovatie geforceerd aan.

Het change proces

Change management leidt vaak tot overdreven gebruik van allerhande termen: Agile, Lean, KanBan, Design Thinking, Service Design, The Diamond model ...

Begrijp me niet verkeerd, deze methodes en technieken hebben allemaal hun waarde bewezen, maar ze zijn waardeloos wanneer niet iedereen begrijpt waarom ze belangrijk zijn, en hoe ze ingezet worden. 70% van alle change management processen falen, en die onwetendheid is de hoofdreden: geen goed begrip van het proces noch een goed begrip waarom iets moet veranderen.

Elke organisatie is anders en moet dus zijn eigen implementatie van een change model uitrollen. Doe je dat niet, ben je de speelbal van je eigen manke structuur en draait het change proces vierkant.

Wat VS hoe

Eén van de fundamentele pijnpunten bij het slagen van je eigen Agile organisatie is de Wat Vs Hoe pitfall. Veel managers bepalen hoe ze wensen dat een probleem aangepakt wordt, of een doel bereikt wordt. Dat neemt het creatieve denken weg en maakt personeel de slaaf van een individueel mantra. Dat is fout.

Zorg ervoor dat iedereen een duidelijk beeld heeft van het doel (wat) en laat het creatieve proces bij de uitvoerders. Dat heeft als belangrijk effect dat iedereen hetzelfde, duidelijke doel voor ogen heeft en dus streeft naar dezelfde waarden.

Fail & celebrate

In België zitten we met een het ingebakken idee dat falen negatief is. Het wegnemen van de angst om te falen is nog een cruciale factor. Omdat change processen korte cyclussen hebben, kan je je falen makkelijker omzetten in successen. Je neemt de learnings van een traject dus mee naar het volgende. Sommige zaken kan je nu eenmaal niet voorspellen. Vier dus je successen en straf het falen niet af.

Gedreven door 2 types software

Het toepassen van innovatieve software maakt daarin het verschil. Niet toevallig zijn de nieuwe wereldspelers in de afgelopen decennia stuk voor stuk technologisch gedreven bedrijven. De bekendste ken je wel: Tesla, Google en Meta. Maar ook bedrijven die in traditionelere sectoren zitten, varen wel bij proactief innovatiemanagement.

Dat hebben ze allemaal gedaan door het toepassen én ontwikkelen van software oplossingen:

  • Change management tools die hen beter laten werken in een Agile mindset
  • Oplossingen die inspelen op de nood van de eindgebruiker en ontwikkeld worden met de voorgaande tools

De eerste laten hen toe om slagkrachtig te zijn, de tweede passen deze slagkracht toe om het verschil te maken bij de consument.

Digitaal transformatieplan nodig?

Onze experten begrijpen jouw noden en begeleiden je bij de transformatie van jouw organisatie.

Neem contact op