Markt trends

De 5 grootste uitdagingen voor CIO's in 2023

Joris De Groot

Geschreven op 3 apr. 2023

Joris De Groot
People g5fd91fedc 1920

Met de snel veranderende technologieën en de steeds groter wordende afhankelijkheid van digitale middelen, worden CIO's geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden. In dit artikel kijken we naar het bedrijfsklimaat van vandaag en bespreken we de top 5 uitdagingen waarmee CIO's worden geconfronteerd in 2023.

Internationaal werken wordt moeilijker

Ik trap natuurlijk een open deur in als ik zeg dat 2023, net als de jaren sinds de uitbraak van Covid-19, specifieke uitdagingen kent. We worstelen nog steeds her en der met de effecten die de pandemie op ons heeft gehad, niet in het minst het effect op werkschema's en de nieuwe realiteit voor work/life balance. Sommige IT managers of CIO's hebben het nog steeds moeilijk met dat gegeven en hebben het moeilijk om zich zelf aan te passen. Maar zoals we al voorspelden in 2019, sommige zaken zijn blijvers, en daar kan je maar beter het beste uit halen in plaats van hardnekkig tegen de stroom in te zwemmen.

Het versterkende effect dat de oorlog in Oekraïne heeft op het einde van globalisatie zoals wij ze kennen, zindert alsmaar door in alle regionen van het zakendoen. De oorlog wordt op alle vlakken gevoerd, en de informatie -en IT oorlog is in volle gang. Dat heeft zijn effect op de wereld van CIO's. Het betekent onder andere dat keuzes voor leveranciers, partners en vendors van zowel hardware als software, extra selectiecriteria gekregen hebben. De Europese Commissie is de voorbije 10 jaar zeer actief in het bepalen van wat wél en niet kan omtrent data privacy, samenwerkingsvormen en uitwisseling het van gegevens. Samenwerken met partijen over de Chinese muur was al moeilijk, maar is nu quasi onmogelijk. Rusland is voor lange tijd persona non grata en bedrijven uit landen die nog samenwerken met Rusland krijgen zelf extra maatregelen opgelegd. En dat terwijl ze met een scheef oog worden bekeken.

Kortom, je keuze voor samenwerkingen is nog meer beperkt dan het enkele jaren geleden was. Wanneer de kaarten zo liggen zijn we meer op onszelf aangewezen en is het van belang om je lokale partners goed te kiezen, beter te verzorgen en samen te kijken naar de toekomst.

Top 5 CIO challenges

De globale conjunctuurtrends hebben directe impact op de voornaamste uitdagingen:

1. Data privacy en beveiliging

Dé uitdaging van deze eeuw.

Data privacy en beveiliging blijven een van de grootste zorgen voor CIO's. De IT-oorlog is in volle gang en het aantal kwaadwillende partijen stijgt elke dag. Bedrijven verzamelen steeds meer gegevens van klanten en werknemers, waardoor ze gevoeliger worden voor cyberaanvallen en datalekken. In 2023 zullen CIO's moeten blijven investeren in de nieuwste beveiligingstechnologieën om hun gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen en om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. In de toekomst zullen gespecialiseerde quantum computers snel werk maken van alle huidige encryptie-methodes, dus verwacht ik dat deze uitdaging enkel groter zal worden.

2. AI-gedreven digitale transformatie

De digitalisering van bedrijfsprocessen en -systemen gaat in sneltempo door en in 2023 zullen CIO's te maken krijgen met nieuwe uitdagingen op dit gebied. De enorme revolutie in AI technologie biedt iedereen enorme perspectieven. Het missen van de AI trein betekent dat je significante achterstand zal oplopen ten opzichten van je concurrenten. Tegelijk is het duidelijk dat AI nog in zijn kinderschoenen staat, en zelfs zijn eigen bedenkers soms de stuipen op het lijf jaagt. Waar AI ons zal brengen is nog niet helemaal duidelijk, maar dat het radicaal en revolutionair is, mag niemand aan twijfelen.

Je moet er ook voor zorgen dat deze digitale transformatie de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt en bijdraagt aan een betere klantervaring.

3. Talent management

De vraag naar IT-talent zal blijven groeien en in 2023 zullen CIO's te maken krijgen met een grotere concurrentie om de beste talenten aan te trekken. Daarnaast zullen ze moeten investeren in het ontwikkelen van de vaardigheden van hun huidige werknemers om te zorgen dat zij de nieuwste technologieën begrijpen en kunnen toepassen. Het talent management zal daarom een belangrijke uitdaging blijven voor CIO's. Rechtstreeks rekruteren van de schoolbanken is een goed idee, maar vergt een grotere investering in nieuw jong talent.

4. Cloud migratie

De migratie naar de cloud zal ook in 2023 een belangrijke uitdaging blijven voor CIO's. Veel bedrijven zijn al begonnen met de migratie naar de cloud, maar voor sommige bedrijven blijft dit een lastige uitdaging. CIO's zullen moeten zorgen voor een succesvolle migratie zonder dat dit de bedrijfsvoering in gevaar brengt. Dit kan betekenen dat er nieuwe vaardigheden moeten worden ontwikkeld en dat er nieuwe processen moeten worden opgesteld om de migratie soepel te laten verlopen.

5. Kostenbeheersing

Met de groeiende afhankelijkheid van IT-systemen en -processen blijven de kosten voor IT ook stijgen. In 2023 zullen CIO's te maken krijgen met de uitdaging om deze kosten onder controle te houden. Waar de inflatie ons brengt binnen 5 jaar is ongekend. Toekomstbestendige samenwerkingscontracten zijn des te belangrijker geworden. Dit kan betekenen dat er gekeken moet worden naar nieuwe manieren om kosten te besparen, zoals het uitbesteden van IT-diensten of het gebruik van open source software. Daarnaast zullen CIO's moeten blijven investeren in de nieuwste technologieën om concurrerend te blijven en te kunnen groeien.

Conclusie

Deze uitdagingen zijn haalbaar, maar zijn tegelijk ook stevig. Het uitwisselen van ervaringen en het samenwerken met je lokale partners wordt belangrijker dan ooit. Om klaar te zijn voor deze uitdagingen heb je een digitale roadmap nodig, want de investeringen die voor de boeg staan zijn onmogelijk te behappen op één jaar. De juiste balans vinden tussen innoveren en beschermen zal moeilijk zijn. De AI revolutie overleven kan enkel door het nauw opvolgen van de vooruitgang.

Als CIO heb je de opdracht om jouw organisatie klaar te stomen voor de digitale realiteit van morgen. Is jouw organisatie klaar voor een digitale transformatie?

Onze experts bedachten een digitale maturiteitsscan.

Digitale maturiteitsscan
Artboard 2656 2